Law Corporation & Compensation Centre
kancelaria@legalcorp.pl

Windykacja zagraniczna

Strona główna Blog Windykacja zagraniczna

Windykacja przedsądowa

Nasz dział windykacji prowadzi skutecznie postępowania windykacyjne nie tylko w Polsce ale także poza granicami Polski. Posiadamy bardzo rozwiniętą gałąź windykacji zagranicznej prowadzonej w krajach Unii Europejskiej, USA (Stan Delaware, Nevada, Wyoming i inne) w Azji a także Rosji i na Ukrainie.

Zajmujemy się zarówno zagraniczną windykacją przedsądową (polubowną), która podobnie jak w przypadku windykacji krajowej jest najszybsza i najskuteczniejsza, oraz windykacją sądową i następnie windykacją poprzez egzekucję komorniczą (lub lokalnych odpowiedników komorników).

Podobnie jak w przypadku windykacji krajowej, także i w wypadku windykacji zagranicznej nie pobieramy żadnych opłat wstępnych a nasze wynagrodzenie jest tylko i wyłącznie prowizyjne na podstawie wyników postępowania windykacyjnego. Prowizja to dany procent od odzyskanych środków, która płatna jest na podstawie faktury dopiero gdy pieniądze znajdują się już na koncie wierzyciela. To najbardziej uczciwa i najbardziej przystępna forma windykacji