Law Corporation & Compensation Centre
kancelaria@legalcorp.pl

Usługi

Usługi oferowane w kancelarii LegalCorp można podzielić e względu na specyfikę i zakres następująco:

Doradztwo prawne

Obsługa prawna

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, obsługa zarządu, bieżąca pomoc prawna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Bardzo szeroki wachlarz usług prawnych dla podmiotów gospodarczych.

Pisanie pozwów

Pisanie pozwów zarówno w postępowaniu gospodarczym jak i cywilnym i rodzinnych. Przygotowanie pozwów według najwyższych standardów postępowania sądowego w celu zabezpieczenia postępowania.

Pisanie i analizowanie umów

Usługa pisania umów w celu zabezpieczenia interesów kontrahentów i klientów oraz analizowanie istniejących już umów przed ich podpisaniem w celu zidentyfikowania zagrożeń wynikających z danej umowy.

Rejestracja spółek w Polsce

Rejestracja spółek z o.o., spółek komandytowych i spółek typu sp. z o.o. sp. k. w Polsce. Kompleksowa usługa od przygotowania umowy spółki i regulacji umownych po formalną rejestrację we właściwym rejestrze.

Windykacja należności

Usługa windykacji należności od nierzetelnych kontrahentów w Polsce od windykacji polubownej, przed-sądowej po windykację sądową, poszukiwanie majątku dłużnika i wspomaganie egzekucji komorniczej.

Doradztwo Biznesowe

Pozyskiwanie dotacji

Zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji na dowolny cel biznesowy. Odszukamy właściwy program i napiszemy wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami oraz przeprowadzimy klienta przez cały proces selekcji wniosków do dofinansowania.

Public relations

Kolejną z usług kancelarii LegalCorp jest zarządzanie public relations przedsiębiorstw. Przygotujemy strategię public relations a następnie przeprowadzimy niezbędne zaplanowane działania.

Pomoc Start-Up’om

Dla nowych Start-Upów oferujemy kompleksowe wsparcie w początkowej fazie życia przedsięwzięcia. Kompleksowa obsługa prawna Start-Upów i nowych przedsięwzięć oraz nowych podmiotów.

Odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Miałeś wypadek samochodowy i nie jesteś zadowolony z wysokości przyznanego odszkodowania? Skontaktuj się z nami a my wycenimy czy możesz liczyć na dodatkowe pieniądze oraz w jakiej wysokości.

Odszkodowania medyczne

Pomagamy ofiarom błędów medycznych w dochodzeniu odszkodowania. Jeśli dana osoba ucierpiała przez błąd medyczny może liczyć na wypłatę odszkodowania od szpitala bądź też od lekarza.

Odszkodowania osobiste

Jeśli ktoś wyrządził ci szkodę możesz domagać się od niego zadośćuczynienia. Każde działania prowadzące do powstania szkody niosą za sobą obowiązek wypłaty odszkodowania za poniesione straty.

Odszkodowania w biznesie

Jeśli kontrahent, partner biznesowy bądź też pracownik czy współpracownik naraził cię na straty w związku z prowadzonym przez ciebie biznesem, możesz liczyć na naprawienie takiej szkody. Pomożemy w dochodzeniu roszczeń.

Usługi zagraniczne

Poszukiwanie udziałowców spółek zagranicznych

Chcesz się dowiedzieć, kto jest udziałowcem i głównym beneficjentem spółki zagranicznej, także spółki amerykańskiej i spółki zarejestrowane w raju podatkowym? Możemy w tym pomóc.

Rejestracja spółek zagranicznych i w rajach podatkowych

Pomagamy w rejestracji spółek zagranicznych. Zarówno w Europie jak i firm w USA (Delaware, Wyoming, Nevada) oraz w krajach uznawanych za raje podatkowe. Szybko, tanio i bezproblemowo zarejestrujesz spółkę zagraniczną.

Windykacja należności od podmiotów zagranicznych

Szybka i skuteczna windykacja od firm zagranicznych. Postępowanie polubowne i zagraniczne postępowanie sądowe. Wynagrodzenie tylko i wyłącznie prowizyjne uzależnione od efektów windykacji.