Jak napisać pozew? Kilka bardzo przydatnych wskazówek

Jednym z częstszych problemów przystępując do postępowania sądowego jest zagadnienie i pytanie: jak napisać pozew? Pozew to najważniejszy dokument przy wytoczeniu powództwa. Powinien być napisany poprawnie i wyczerpująco, gdyż będzie nam towarzyszył przez całe postępowanie. Oczywiście w trakcie postępowanie będzie można składać dodatkowe informacje, oświadczenia i wnioski, jednak nie powinny one być sprzeczne czy w jakikolwiek sposób kolidować z treścią pozwu.

Windykacja sądowa – jak poprawnie napisać pozew o zapłatę?

Może zdarzyć się sytuacja, w której dłużnik nie chce zapłacić należności mimo prowadzonych działań windykacji polubownej. Dzieje się to zazwyczaj z trzech powodów: po pierwsze i oczywiste gdy dłużnik nie ma pieniędzy. Z pustego i Salomon nie naleje. Po drugie, gdy godzi się na koszty sądowe w zamian za możliwość dłuższego obracania pieniędzmi. Po trzecie, gdy występuje spór. Często jest tak, że Kowalski potrafi zawziąć się na Malinowskiego i nie płacić tylko dlatego, że jest na niego obrażony. Po czwarte, gdy klient faktycznie źle wykonał zlecenie i kontrahent uważa, że nie należy mu się wynagrodzenie. Takie spory jak dwa ostatnie przypadki oczywiście wyjaśni sąd. Natomiast pierwsze dwa przypadki także wymagają aby zastosowana była windykacja sądowna. A zacząć trzeba od przygotowania najważniejszego dokumentu: pozew o zapłatę.