Rejestracja spółki z o.o. spółki komandytowej czyli sp. z o.o. sp. k.

Rejestracja spółki z o.o. spółki komandytowej (sp. z o.o. sp. k.) pozwala udziałowcom na optymalizację podatkową zysków spółki oraz ochronę majątku wspólników / udziałowców. Wszystko to ze względu na konstrukcję spółki gdzie łączy się to co najlepsze ze spółki kapitałowej jaką jest spółka z o.o. ze spółką osobową jaką jest spółka kapitałowa. W spółkach komandytowych występują dwa typy podmiotów: komandytariusz i komplementariusz. Różnią się oni odpowiedzialności za zobowiązania spółki a jeśli rolę komplementariusza pełni spółka kapitałowa to także sposobem opodatkowania.

Rejestracja spółki z o.o. – procedury i koszty

Rejestracja spółki z o.o. nie jest skomplikowanym procesem, jeśli ma się wsparcie doświadczonych osób. Nie jest to też duży koszt, gdyż wraz ze wszystkimi opłatami urzędowymi, notariuszami, KRS, VAT, Monitorami Sądowymi i PCC można zamknąć się w kwocie 1781,00 złotych netto (2.008,70 złotych brutto). Ważnym jest jednak, aby przeprowadzić cały proces wraz z doświadczonymi profesjonalistami. Najwięcej błędów popełnia się na wstępnym etapie czyli na przygotowaniu umowy spółki.