Law Corporation & Compensation Centre
kancelaria@legalcorp.pl

Pisanie i analizowanie umów

Strona główna Blog Pisanie i analizowanie umów

Windykacja sądowa - jak poprawnie napisać pozew o zapłatę?

W kształtowaniu relacji biznesowych niezbędnym i bardzo ważnym elementem jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków w dobrze przygotowanej umowie. Umowa sporządzona według najwyższych standardów, która zabezpiecza obie strony to podstawa każdego przedsięwzięcia biznesowego. Dlatego też dla klientów korporacji przygotowaliśmy naszą sztandarową usługę pisania i analizowania umów.

Pisanie umów

Dla naszych klientów, którzy planują rozpoczęcie danego przedsięwzięcia oferujemy usługę pisania umów. W takim przypadku klient przekazuje nam informacje o rodzaju przedsięwzięcia a my analizując zagrożenia prawne takiego biznesu przygotowujemy we współpracy z klientem umowę, która następnie po przygotowaniu szkicu analizowana jest wraz z kontrahentem a po analizie wprowadzane są ostateczne zmiany.

Analizowanie umów

Gdy klient ma już gotową własną umowę lub też planuje podpisać umowę swojego kontrahenta, warto taką umowę poddać gruntownej analizie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązujące, aktualne orzecznictwo. Pozwala to na zdiagnozowanie potencjalnych niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z danej umowy, można również zaproponować zmiany w umowie a jeśli takie zmiany nie są możliwe to po przeprowadzeniu analizy umowy można wprowadzić mechanizmy zabezpieczające na przykład w umowach regulujących stosunki z podwykonawcami klienta.